PLÁNOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY

 

Jaro 2020

  • Vydání územního rozhodnutí - IS a příjezdová komunikace
  • Vydání stavebního povolení  - IS a příjezdová komunikace

Léto 2020

  • Zapsání jednotlivých parcel do katastru nemovitostí
  • Na pozemcích 5 až 8 probíhá stavební povolení na domy 
  • NOVINKA - na pozemky 1 až 4 můžete využít návrh projektu domu typ C
  • Počátek výstavby - IS a příjezdová komunikace

Podzim 2020

  • Výstavba příjezdové komunikace a inženýrských sítí