NEZÁVAZNÁ REZERVACE

Vybraný pozemek si můžete nezávazně rezervovat na dobu 5 pracovních dnů. Podmínkou je kontaktování naší klientské linky, odeslání emailu, nebo vyplnění rezervačního formuláře. 

PÍSEMNÁ REZERVACE

Závazná rezervace vybraného pozemku vzniká uzavřením Rezervační smlouvy. 

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Po zahájení výstavby bude kupující vyzván k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

KUPNÍ SMLOUVA

Je poslední dokument, který bude kupující podepisovat. Uzavírá se mezi kupujícím a prodávajícím po kolaudaci stavby. Po podpisu Kupní smlouvy a předání pozemku klient uhradí doplatek kupní ceny specifikovaný ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní.